Aalborg Zoo bruger Ajour System til ombygning af deres orangutanganlæg

Det er Rambøll Aalborg, der administrer orangutangprojektet i Aalborg Zoo, der står færdigt i foråret 2022 og efter planen skal huse et nyt avlspar.

Det nuværende orangutanganlæg i Aalborg Zoo er fra 1978 og trods løbende vedligeholdelse var det efterhånden blevet nedslidt og kunne ikke imødekomme orangutangernes naturlige levevis. Zoologen Anette Sofie Warncke Nutzhorn, der fra start har været tilknyttet projektet fortæller, at det nuværende anlæg ikke lever op til de optimale forhold, krav, daglige træningsmuligheder for dyrene mm. Det er derfor hensigten med denne ombygning at få et anlæg, som langt bedre lever op til orangutangernes naturlige behov.

”For Aalborg Zoo, herunder bygherrerepræsentant Rambøll Aalborg, gælder det om at eje dataene og dermed styre Ajour platformen fra mobiliseringsperioden til aflevering af byggeprojektet. De er således herre over hvilke brugere, der skal tilkobles og hvilke rettigheder de skal have”, fortæller Jens Westh, konsulent fra Ajour System og fortsætter: ”Ved at have en fælles platform, som bygherre selv ejer, har alle således et sted at arbejde. De har dermed mulighed for at samle alle former for tilsyn, kvalitetssikring og projektmaterialer, så alle ser det samme. Entreprenørerne ser kun hvad de skal forholde sig til”.  

Vidste du at, orangutang betyder skovmenneske på malaysisk?
Orang betyder skov og utan betyder menneske. Den rigtige stavemåde er derfor »orangutan«, hvilket også er den officielle stavemåde i alle andre lande end Danmark.

Om projektet

Orangutangprojektet ved Aalborg Zoo omfatter både udendørsanlægget og indendørs træningsfaciliteter til det nye avlspar.

Udendørsanlægget

”Omdrejningspunktet i projektet er det udendørs anlæg, hvor det centrale koncept er, at vi bevæger os fra kvadratmeter til kubikmeter ved at opbygge anlægget med net op til en højde på 12 meter. Ikke alene giver det en væsentlig pladsforøgelse – det giver også dyrene muligheden for at bevæge sig i højden”, fortæller Anette Sofie Warncke Nutzhorn og fortsætter:

”I naturen bevæger orangutangerne sig primært i træerne og der vil derfor blive rige klatremuligheder i det nye anlæg, hvor dyrene også vil kunne bygge reder i højden. Endelig vil der være læ og skygge i højden, sådan som trækroner giver dyrene læ og skygge i naturen”.
Udover det, vil ligeledes blive etableret forskellige elementer til aktivering og berigelse af dyrenes hverdag, blandt andet for at sikre at de vil bruge en væsentlig mængde tid til fouragering som i naturen.

”At kunne give dyrene disse forhold vil øge deres velfærd og sundhed væsentlig, da de vil bevæge sig mere grundet de øgede klatremuligheder samt fødesøgningen. Det vil ligeledes eliminere dyrenes daglige stress, da de vil kunne trække derop, hvor de kan have overblik”, fortæller Anette Sofie Warncke Nutzhorn og tilføjer:

“Orangutangens føde i naturen består af op til 2.000 forskellige planter og insekter. De spiser hovedsageligt frugt, men også spæde skud, blade, bark, blomster, svampe, myrer, termitter og honning. Bunden af det udendørs anlæg vil derfor blive etableret med urter og andre grønne planter for at sikre orangutangerne en øget variation af fødeelementer. Der vil desuden være et vandløb, da rindende vand er naturligt for dyrene. Bunden af anlægget vil komme til at fungere som levested for asiatisk dværgodder (Aonyx cinereus), da erfaringer fra zoologiske anlæg rundt om i verden viser, at der er et positivt samspil imellem de to arter”.

Indendørs træningsfaciliteter

I projektet indgår etablering af indendørs træningsfaciliteter, hvor zoos personale dagligt kan tilse orangutangerne. Zoologen fortæller, at ”…her vil dyrene kunne trænes til at præsentere kropsdele til sundhedstjek og eventuel behandling. Det være sig at åbne munden til tandeftersyn og spytprøver, præsentere pande og øre til temperaturmåling samt få foretaget negleklipning og øjendrypning. Desuden kan dyrene trænes i anvendelse af et sleeve til brug ved blodprøvetagning og allergitest”.

En sådan træningsfacilitet vil optimere zoos daglige arbejde med dyrene, da orangutangerne vil kunne blive tilset på en måde, der ikke stresser dyrene, men medvirker til at berige dagligdagen. Et væsentligt formål med træningsfaciliteterne er også at vænne dyrene til ophold i transportkasser, så eventuelle flytninger vil være mindre stressende. De nye dyr kommer fra zoologiske haver i hhv. Spanien og Ungarn. De er nøje udvalgt af en avlskoordinator for at sikre den genetiske diversitet.

Læs mere her: https://aalborgzoo.dk/vores-dyr/borneo-orangutang

Kontakt os

Bliv ringet op

Ring til os

Åbent mandag-fredag 08.00-16.00

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?