AjourCollab

BIM & information management

Få fuldt overblik over BIM-projektet

AjourCollab er en effektiv samarbejdsplatform, der giver dig mulighed for at håndtere projektets IKT-krav, styre bygningsdelsdata og enkelt opsætte tilbudslister med mængder. Kvaliteten af BIM-modellen øges, og deling af projektinformation mellem nøglepersoner og samarbejdspartnere gøres effektivt.

IKT-krav og data management

AjourCollab kan håndtere alle typer parametre. Der kan oprettes en standard set af parametre/egenskaber, som dine BIM-projekter altid skal indeholde. Nu skal der blot synkroniseres i Revit og projektet opdateres ift. virksomhedens standardopsætning. Systemet giver mulighed for at udfylde værdier på egenskaberne på vores website eller i Excel og vælge, om værdierne skal synkroniseres ned i Revit eller forblive på cloud’en. Du kan løbende følge udviklingen i projektets stadie via vores projekt changelog eller se, hvor langt du er i udfyldelsen af værdierne i egenskaberne. Det giver alle en mulighed for at få værdi af BIM-projektet og samle informationer et sted – helt enkelt.         

Vi når meget mere, sammen.

Bygningsdelsjournal

Bygningsdelsjournal i AjourCollab giver dig en altid opdateret liste af modellens bygningsdele/objekter. Her kan der tilføjes relevante informationer til bygningsdelene, og se mængdeopgørelse, hvilke entrepriser der er ansvarlige for udførslen, brandegenskaber, u-værdier og lignende. Journalen kan synkroniseres til og fra BIM-modellen og der kan tilføjes bygningsdele, som ikke findes i BIM-modellen. Dette giver alle på projektet et klart billede over modellens og projektets indhold, helt simpelt.

Tilbudslister og mængder

I AjourCollab er der en kernefunktion. Du kan opsætte skabeloner som passer til jeres behov, fx fag- eller hovedentreprise. Alle bygningsdelene fra modellen og de manuelle oprettede poster, eksporteres til en Excel fil, med eller uden mængder i den valgte sortering.

Systemet giver dig mulighed for løbende at trække tilbudslister ud, alt efter hvordan projektet udbydes. Tilbudslisterne er en eksport og kan bruges på mange andre områder, fx døre og vinduesskemaer og lignende. Det sparer rigtig meget tid og sikrer kvalitet i form af, at alt i projektet bliver prissat og at ændringer løbende registerets. 

Whitelist Concept

Vi har integreret AjourObjects i AjourCollab. Her kan du vælge de objekter fra din bygningsdelsdatabase i AjourObjects, både den gratis og den private skyversion, som du ønsker at bruge i dit nye projekt.

Med Ajour´s Whitelist Concept optimerer du kvaliteten af dine modeller og sparer meget tid.

Bæredygtighed

AjourCollab kan som en af de første på markedet håndtere alle bygningsdelene, med tilhørende mængder, og eksportere dem til LCA-kalkulationen. Bæredygtighedsmedarbejderen bestemmer selv, hvordan mængderne skal opgøres i projektet. Gennem vores eksportfunktion kan der gemmes en fil, som kan indlæses i LCAbyg, hvor LCA-kalkulationen laves efter normale procedurer. Det giver en effektiv og agil proces, der sparer tid for alle på projektet.

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?