digitale byggeobjekter

Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller

Den femte artikel i rækken af vores IKT-bekendtgørelse artikel omhandler anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller. Læs med her, hvis du gerne vil lære mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de digitale bygherrekrav ved hjælp af vores digitale løsninger.

De digitale bygherrekrav

De digitale bygherrekrav er fordelt på følgende områder:

  1. IKT-koordinering
  2. Håndtering af digitale byggeobjekter
  3. Digital kommunikation og projektweb
  4. Anvendelse af digitale, objektbaserende bygningsmodeller
  5. Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
  6. Digital leverance ved byggeriets aflevering
  7. Digital mangelinformation

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de andre 6 digitale bygherrekrav? Klik på en af de ovenstående krav og gå direkte til artiklen.

4. Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller

Det fjerde hovedpunkt i IKT-bekendtgørelsen er anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller.

§ 6. I projektkonkurrencer skal bygherren i konkurrenceprogrammet stille krav om, at de indkomne forslag omfatter digitale, objektbaserede bygningsmodeller samt visualiseringer udført på grundlag af disse. Bygningsmodeller og visualiseringer skal dokumentere forslagenes arkitektoniske, funktionelle og tekniske forhold i et nærmere bestemt informationsniveau.
Stk. 2. Bygherren skal sikre: 
1) at der i konkurrenceprogrammet stilles krav til bygningsmodellers struktur og informationsindhold, jf. § 4, ud fra konkurrencens størrelse, karakter og kompleksitet, 
2) at visualiseringers antal og placering fastlægges ud fra konkurrencens størrelse, karakter og kompleksitet, og 
3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format. 
§ 7. Under projektering og udførelse skal bygherren stille krav om, at der anvendes objektbaseret bygningsmodellering.
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at der træffes aftale om, hvilke fag- og fællesmodeller, der udarbejdes, 
2) at hver af de modelansvarlige parter udarbejder de nødvendige fagmodeller, hvis indhold og anvendelse er specificeret i forhold til den enkelte parts ydelse, 
3) at fagmodeller koordineres via én eller flere fællesmodeller med henblik på simulering, kollisionskontrol, mængdeudtag, tegninger og beskrivelser, og 
4) at bygningsmodellerne gøres tilgængelige i IFC-format.
Kilde: Retsinformation, bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri

Anvendelse og udarbejdelse af digitale bygningsmodeller (BIM-modeller) er afgørende for et effektivt projektforløb, men det er også omkostningsfuldt at få implementeret alle krav og nødvendige opsætninger.

Netop disse aspekter har vi i samarbejde med brancheeksperter udarbejdet en hel unik platform AjourObjects og AjourCollab som sikrer, at de ovennævnte krav kan implementeres enkelt og effektivt, både for den enkelte aktør, men også for at sikre samarbejdet, udveksling af modelfiler og IFC-filer, således at bygherren får opfyldt sine krav og ønsker. Kommunikationen bliver tydelig, misforståelser reduceres markant og koordineringen mellem fagene forbedres markant. Samlet set reduceres tidsforbruget og projekteringen effektiviseres og informationsindholdet sikres.

Kontakt os

Bliv ringet op

Ring til os

Åbent mandag-fredag 08.00-16.00

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?