Design

Designfasen kræver at hele projektorganisationen samarbejder og er fuldt koordineret igennem alle faser og, at der er styr på alle aftaler, dokumenter, modeller og ikke mindst beregninger og budgetter, samt opfyldelse af bæredygtighedskrav.

DESIGN

UDFØRELSE

DRIFT

Design opstart

Når projektet starter har de projekterende allerede alle tegnestuens BIM-objekter samlet ét sted, på private Cloud. Det gør at alle bruger det samme content i – og på tværs af projektet og henter det via vores plug-in direkte i Revit.  

Det bliver helt enkelt at overholde IKT-aftalens krav samtidig med at projekteringen bliver effektiviseret. BIM-objekter søges frem på egenskaber, så de nødagtige bygningsdele bliver fundet hurtigt frem.

AjourObjects opsamler og strukturerer løbende virksomhedens objekter, så der altid foreligger et opdateret katalog indeholdende relevante egenskaber, klassifikationskoder og koblinger til beskrivelser mm. Herved kan man helt enkelt standardiserer projekteringen og genbruge dokumentation mv.

Sikre valid og ensartet BIM-data

Det kan være en større opgave at sikre parametre oprettes ens i alle Revit-modeller. Selv når modelarbejdet er godt i gang, og en rådgiver skal tilføje fx brand-, bæredygtighed, -eller andre egenskaber på bygningsdelene, gøres dette hurtigt fra AjourCollab. Rådgiveren kan også arbejde med bygningsdeles mængder, eksporterer hurtigt til Excel og sikre datakvaliteten i modellerne er i top og altid overholder IKT-aftalen.

AjourCollab er et live dataset som synkroniseres fra Revit-filen og indeholder forskellige features og funktioner. Disse giver mulighed for at arbejde med:

  • IKT-krav: egenskaber & standardiseret værdilister
  • Keynote konfiguration, baseret på modellens parametre etc.
  • Bygningsdelsdata og Whitelist – oplistning af modellens bygningsdele med mængder.
  • Tilbudslister med mængder – lynhurtig Excel eksport af bygningsdelene til tilbudslister.
  • BI – Business intelligens

AjourBox

I AjourBox deles alle projektets filer, her uploades løbende nye versioner af tegningsmateriale, beskrivelser og andet projektmateriale. Administratoren kan styre hvem der skal have adgang til projektet og hvilke foldere relevante skal kunne tilgå. Der findes en fuld log, samt revisions historik på alle filer. AjourBox kan frit anvendes til et projektweb, som lever op til lovgivningens regler.

Tilbudsprocessen

Indhentning af tilbud kan ofte være svært at holde styr på, så her hjælper AjourTender med at holde overblik og sikre en smidig proces. Udbuddet oprettes og relevant materiale tilknyttes inden tilbudsgiverne inviteres til at deltage. Herefter kører processen af sig selv, da de bydende automatisk bliver adviseret om tidsfrister for aflevering eller udsendte rettelsesblade.

Læs meget mere om de andre faser i byggeriet

Eller kontakt os og hør meget mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

UDFØRELSEN

DRIFT

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?