kommunikation og projektweb

Digital kommunikation og projektweb

Den fjerde artikel i rækken af vores IKT-bekendtgørelse artikel omhandler digital kommunikation og projektweb. Læs med her, hvis du gerne vil lære mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de digitale bygherrekrav ved hjælp af vores digitale løsninger.

De digitale bygherrekrav

De digitale bygherrekrav er fordelt på følgende områder:

  1. IKT-koordinering
  2. Håndtering af digitale byggeobjekter
  3. Digital kommunikation og projektweb
  4. Anvendelse af digitale, objektbaserende bygningsmodeller
  5. Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
  6. Digital leverance ved byggeriets aflevering
  7. Digital mangelinformation

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de andre 6 digitale bygherrekrav? Klik på en af de ovenstående krav og gå direkte til artiklen.

3. Digital kommunikation og projektweb

Det tredje hovedpunkt i IKT-bekendtgørelsen er digital kommunikation og projektweb.

”§ 5. Bygherren skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af al relevant information under byggesagens forløb.
Stk. 2. Bygherren skal sikre:
1) at der udarbejdes en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige i systemet og på hvilke tidspunkter,
2) at informationer kan hentes ud fra systemet og overføres til andre systemer, og at det indgår i den udarbejdede plan, hvilke overførsler, der ønskes i projektforløbet og ved byggeriets afslutning, jf. § 10,
3) at systemet er forsynet med adgangskontrol, advisering og log, 
4) at det fastlægges, hvilke filformater der skal anvendes, og 
5) at det fastlægges, hvilke metadata der skal knyttes til de enkelte filtyper.”
Kilde: Retsinformation, bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri

AjourBox er et professionelt projektweb og kommunikationsplatform til dokumenter, planer, modeller eller anden dokumentation på dit projekt eller byggesag. AjourBox kan bruges lige fra projekteringsfasen til aflevering og den efterfølgende drift.

AjourBox samler alle filer og dokumenter ét sted og giver alle faggrupper nem og hurtig adgang til projektmaterialet og du sikrer dig, at du opfylder IKT-bekendtgørelsens krav om digital kommunikation og projektweb.

AjourBox er grundpillen i vores platform og bruges på tværs af alle produkter. Alle hændelser logges, og der udsendes notifikationer på ændringer og nye dokumenter. AjourBox er rettighedsstyret, og det er nemt at tildele specifikke foldere til enkelte firmaer eller brugere, så der kun gives adgang til de foldere, der tildeles.

For at gøre det enkelt og effektivt, har vi integrerede standarder for folderstruktur, med mulighed for at oprette og importere egne standarder. AjourBox overholder kravene til projektweb i IKT-bekendtgørelsen.

Kontakt os

Bliv ringet op

Ring til os

Åbent mandag-fredag 08.00-16.00

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?