digitale byggeobjekter

Håndtering af digitale byggeobjekter

Den tredje artikel i rækken af vores IKT-bekendtgørelse artikel omhandler håndtering af digitale byggeobjekter. Læs med her, hvis du gerne vil lære mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de digitale bygherrekrav ved hjælp af vores digitale løsninger.

De digitale bygherrekrav

De digitale bygherrekrav er fordelt på følgende områder:

  1. IKT-koordinering
  2. Håndtering af digitale byggeobjekter
  3. Digital kommunikation og projektweb
  4. Anvendelse af digitale, objektbaserende bygningsmodeller
  5. Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
  6. Digital leverance ved byggeriets aflevering
  7. Digital mangelinformation

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de andre 6 digitale bygherrekrav? Klik på en af de ovenstående krav og gå direkte til artiklen.

2. Håndtering af digitale byggeobjekter

Det andet hovedpunkt i IKT-bekendtgørelsen er håndtering af digitale byggeobjekter.

”§ 4. Bygherren skal stille krav om, at digitale byggeobjekter gennem hele byggesagen struktureres, klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad. Bygherren skal i den forbindelse stille krav om, at byggeobjekterne forsynes med de informationer og egenskaber, der er relevante for den efterfølgende forvaltning, drift og vedligehold.
Stk. 2. Bygherren skal sikre, at der fastsættes retningslinjer for håndteringen af digitale byggeobjekter gennem hele byggesagens forløb.”
Kilde: Retsinformation, bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri

En af de største udfordringer i byggeprojektet er opfyldelse af kravet omkring håndtering af digitale byggeobjekter. Det er ligeledes en af de centrale kilder til fejl, misforståelser, fejlkommunikation og manglende opfyldelse af informations krav og digitale fejlleverance. Opgaven for de deltagende parter er ikke uvæsentlig og kræver, at der er styr på kvaliteten af de byggeobjekter (BIM-objekter), der anvendes i projektet. Den mindste fejl i et BIM-objekt kan medføre store udfordringer i kvaliteten af modellerne, leverancerne og ikke mindst opgørelse af mængder.

AjourObjects, vores Content Management platform til Autodesk Revit, er udviklet i tæt samarbejde med brancheeksperter med henblik på netop opfyldelse af kvalitetskravene til byggeobjekter. AjourObjects sikrer, at din virksomhed har styr på jeres byggeobjekter (BIM-objekter), de er samlet i clouden, de er kvalitetssikret og distribueret til din projektorganisation, således at de ALTID anvender godkendt kvalitetssikrede BIM-objekter. Du kan nu opfylde dette krav i IKT-bekendtgørelsen.

Med AjourObjects skabes der overblik over virksomhedes BIM-objekter, sikkerhed for din organisation og ikke mindst opfyldeler din virksomhed bygherrens krav og du leverer høj kvalitet, hver gang.

Kontakt os

Bliv ringet op

Ring til os

Åbent mandag-fredag 08.00-16.00

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?