digitale tilbud og udbud

Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder

Den sjette artikel i rækken af vores IKT-bekendtgørelse artikel omhandler digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder. Læs med her, hvis du gerne vil lære mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de digitale bygherrekrav ved hjælp af vores digitale løsninger.

De digitale bygherrekrav

De digitale bygherrekrav er fordelt på følgende områder:

  1. IKT-koordinering
  2. Håndtering af digitale byggeobjekter
  3. Digital kommunikation og projektweb
  4. Anvendelse af digitale, objektbaserende bygningsmodeller
  5. Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
  6. Digital leverance ved byggeriets aflevering
  7. Digital mangelinformation

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi hos Ajour System lever op til de andre 6 digitale bygherrekrav? Klik på en af de ovenstående krav og gå direkte til artiklen.

5. Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder

Det femte hovedpunkt i IKT-bekendtgørelsen er digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder.

§ 8. Bygherren skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder benyttes digitalt udbud og tilbud ved anvendelse af et digitalt system. Udbudsmaterialet skal udarbejdes således, at det i relevant omfang kan anvendes digitalt af tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen, og således at tilbud struktureres efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen, jf. § 4. 
§ 9. I det omfang der udbydes med mængder, skal bygherren sikre: 
1) at mængder er indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister, 
2) at udbudsmaterialet for den enkelte entreprise omfatter såvel tilbudslister som relevante, digitale, objektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udlæses, 
3) at digitale bygningsmodeller stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format, og 
4) at det af udbudsmaterialet fremgår, på hvilket grundlag mængderne er beregnet, herunder hvilke opmålingsregler og/eller opmålingsmetoder, der er anvendt.
Kilde: Retsinformation, bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri

Digital udbudsproces er en udfordring, idet mange faktorer spiller ind i processen, både før, under og efter udbuddet er sendt ud.

AjourCollab er markedets mest enkle måde at få lavet tilbudslister på – med eller uden mængder. Systemet sorterer alle bygningsdele ud i en ønsket struktur og eksporterer dem til Excel, som efterfølgende kan uploades i AjourTender.

AjourTender er et af markedets førende udbudsplatforme, der gør det nemt og enkelt at oprette udbud og afholde licitation digitalt. Hele processen fra udbudsspecifikation til vurdering af indkomne tilbud bliver strømlinet, hvilket hjælper dig til at spare tid, ressourcer og reducere omkostninger. Du slipper for at bruge tid på administration og distribution af tegninger og dokumenter samt indhentning af tilbud.

AjourTender giver dig en central placering til styring og visning af status på alle udbud. Tilbudsgivere kan let downloade og udskrive udbudsmaterialet og aflevere deres tilbud med bilag direkte i systemet. Deadlines og alarmer kan indstille og bydende vil blive underrettet flere gange inden udbudsfristerne, hvilket i højere grad sikrer aflevering af tilbuddet til tiden.

Skal IKT-Bekendtgørelsens krav om digitalt udbud opfyldes er AjourTender den helt rigtige løsning.

Kontakt os

Bliv ringet op

Ring til os

Åbent mandag-fredag 08.00-16.00

Få en personlig gennemgang

Planlæg en personlig gennemgang med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?