Drift

Byggeriet er nu overdraget fra entreprenøren til bygherren og driften igangsættes. Alle bygningens systemer begynder at blive belastet og skal derfor overvåges. Driftsafdelingen har behov for al den drift dokumentation der er udarbejdet i projekterings- og udførelsesfasen til at vedligeholde de enkelte systemer og bygningsdele.

DESIGN

UDFØRELSE

DRIFT

BIM-data i driftsfasen

Efter arbejdet med BIM-modellen i designfasen, er der ofte et behov for at trække dataene ud. Her kan AjourCollab hjælpe med at få styr på driftsdata. Selve datamodellen og alle objekter anvendes fra AjourCollab, uden brug af Revit, og der kan således arbejdes videre med dem i AjourFM.

Planlagt drift

Når udførslen er i mål, skal bygningen driftes. Driften består af forskellige planlægningsværktøjer, i Ajour gør vi set simpel og enkelt. AjourFM hjælper byggeriets parter til at afleverer relevante drift informationer i en simpel platform, hvor informationer om bygningsdelen er det centrale omdrejningspunkt.

Ofte ses der, at en entreprenør afleverer driftsdata som datablade – det kan give driftsfolk eller bygherrer et stort arbejde med at ekstraherer relevant informationer om fx vedligehold i relation til garanti, driftsinterval og -aktiviteter. Dette gøres helt enkelt at få afleveret korrekte informationer klar til at drift med kendte principper, som driftsplaner som baserer sig på bygningsdels- og job kort som kan tilgås og besvares via vores App eller web-site. Læs mere om AjourFM og bygningsdelskort.

Ad hoc – drift

Når der opstår behov for ad-hoc drift, er AjourInspect et godt sted at samle alle de løbende opgaver. Her får driftsafdelingen en enkel tilgang til placering på opgaven, hvem der har ansvaret og hvad der skal udbedres. Det er enkelt at klynge opgaverne sammen til entrepriser eller sende dem til relevante håndværkere, direkte fra appen. Driftsopgaven oprettes hurtigt og enkelt på en app med mulighed for forskellige emnelister eller tjeklister mv. Læs mere om opgavestyrring i AjourInspect.

Projektmateriale

I AjourBox samles alle databalde, as-build tegninger og andre relevante filer/dokumenter på sagen. Hurtigt at tilgå fra app eller på web.  Læs mere om AjourBox som projektweb til projektkoordinering og driftsmateriale.

Læs meget mere om de andre faser i byggeriet

Eller kontakt os og hør meget mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

DESIGN

UDFØRELSE

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?