Udførelse

Byggeriet sættes i gang og en lang række opgaver skal planlægges og koordineres. Logistik, ressourcer, tilsyn og kvalitetssikring skal implementeres. Efterhånden som byggeriet skrider frem afholdes der løbende statusmøder og koordineringsmøder mellem de udførende entreprenører og rådgivere.

DESIGN

UDFØRELSE

DRIFT

Projektmateriale

For at komme godt fra start i byggeprocessen, er det vigtigt at alle parter har nem og hurtig adgang til opdateret projektmateriale. Med AjourBox samles al dokumentation ét sted, og den rettighedsstyrede adgang til mapperne, sikrer at alle parter altid er opdaterede – uanset om det er fra kontoret eller på farten (offline/online). Det giver mindre spildtid og mere tid til det der betyder noget – kort sagt arbejdsgangen bliver mere effektiv. (sikkerhed og ejerskab).

Tilbudsprocessen

Indhentning af tilbud kan ofte være svært at holde styr på, så her hjælper AjourTender med at holde overblik og sikre en smidig proces. Udbuddet oprettes og relevant materiale tilknyttes inden tilbudsgiverne inviteres til at deltage. Herefter kører processen af sig selv, da de bydende automatisk bliver adviseret om tidsfrister for aflevering eller udsendte rettelsesblade.

Når udbuddet er afsluttet, kan indkomne tilbud og udbudsmateriale arkiveres direkte i AjourBox, hvorfra de relevante parter har adgang til det. Har du brug for hjælp til at lave hurtige tilbudslister, kan du læse mere om AjourCollab her.

Byggestyring og opgavestyrring

Med AjourInspect bliver byggestyringen og opfølgningen digital, og der sikres at fejl og mangler opdages, og ikke mindst udbedres løbende. Dette garanterer en bedre kvalitet i arbejdet. Ved hjælp af Ajour App oprettes registreringer nemt på stedet, og der kan løbende følges med i udbedring og opfølgning. Det giver en bedre styring af projektet og mindsker konflikterne på pladsen, da meget kan tages opløbet.

Kvalitetsstyring

Hold styr på kvaliteten af det udførte arbejde med AjourQA, hvor den enkelte håndværker selv dokumenterer det udførte arbejde i henhold til projektets kontrolplaner. AjourQA tager udgangspunkt i indbyggede branchespecifikke tjeklister, som tilpasses de konkrete sager, men samtidig også sikrer en ensartethed i dokumentationen.

Når der dokumenteres løbende, bliver kvalitetssikringen meget bedre og mere værdifuld. Samtidig gør det arbejdsdagen lettere, da arbejdet færdiggøres i marken, de sene frustrerende aftener på kontoret med samling af kvalitetsdokumentation er fortid.

Drift og vedligehold

Indsamling af Drifts- og vedligeholdelsesmateriale er ofte besværligt og tidskrævende. AjourFM hjælper med at få samlet et ensartet indhold, der nemt kan overdrages til bygherren. Med baggrund i prædefinerede bygningsdelskort, samles alle oplysninger og tilhørende datablade ét sted. Dette eksporteres til AjourBox, hvorfra det nemt kan downloades.

De udarbejdede bygningsdelskort danner baggrund for en digital driftsplan, som bruges til styring af vedligeholdelse i driften.

Afleveringsforretning

Vi ved, at der ved afslutningen af en byggesag er megen travlhed, og derfor hjælper vi med at få samlet alt materiale til afleveringsforretningen hurtigt og nemt.

De samlede rapporter kan nemt udskrives med eksempelvis mangellister eller kvalitetssikring fra AjourInspect og AjourQA direkte til AjourBox. Herfra kan hele sagen downloades som en samlet zip-fil, der kan overdrages til bygherren eller gemmes lokalt – så bliver det faktisk ikke meget nemmere. 

Læs meget mere om de andre faser i byggeriet

Eller kontakt os og hør meget mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

DESIGN

DRIFT

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?