Dokumentér driften og oprethold garantien

AjourFM bruges til at udarbejde digitalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale i forbindelse med aflevering af byggeriet og til brug for den efterfølgende drift og servicering af bygningen. Med AjourFM letter du arbejdet med at indsamle dine data, og du slipper for ringbind i metervis. Samtidig får du struktur på dine data, som nemt kan fremsøges efterfølgende.

Du eller den ansvarlige entreprenør indtaster driftsdata på online bygningsdelskort og tilknytter relevante vedligeholdelsesmanualer til den efterfølgende drift af bygningen. De udfyldte bygningsdelskort danner grundlag for en driftsplan, som giver dig let overblik til styring af drift og vedligeholdelse af ejendommen, hvilket sikrer at garantien opretholdes. 

  • Hurtig overblik over status på udfyldte bygningsdelskort
  • Tildel ansvarlige på de forskellige bygningsdelskort
  • Styr driften med detaljerede jobkort
  • Opret ad-hoc opgaver
  • Integreret projektweb, AjourBox, til arkivering af alt driftsmateriale

Læs mere om AjourboxHent brochure

Fordele med AjourFM

Online database med bygningsdelskort

Alt driftsmateriale er samlet ét sted og struktureret ens, så det er let at søge efter de ønskede oplysninger.

Driftsplaner og opgavekalender

Udfør systematisk vedligeholdelse af ejendommen direkte fra mobilen ved hjælp af de detaljerede jobkort.

Rapportgenerator og data eksport

Du kan nemt udskrive og gemme direkte til AjourBox, så du slipper for at holde styr på en masse udskrifter.

Klassificering med CCS, SfB, FVK

Bygningsdelstavlen kan klassificeres både efter SfB, CCS og FVK alt efter projektet.

BIM data import

Brug din BIM datamodel i Ajour til import af bygningsdelskort.

Søg data frem

Drift- og vedligeholdelsesdata kan let fremsøges og tilgås. Når som helst, hvor som helst. 

Demonstration af AjourFM på web

Opret og udskriv nemt dine bygningsdelskort

Med baggrund i en driftsdatabase tilretter du dine bygningsdelskort til det aktuelle projekt og tilknytter relevante datablade, garantiansvarlige mv. 

De ansvarlige entreprenører udfylder selv deres bygningsdelskort, som efterfølgende afsluttes og godkendes af den ansvarlige projektleder.

Du kan let udskrive alle eller udvalgte bygningsdelskort inkl. vedhæftede filer. Eller du kan eksportere PDF'en til AjourBox, der holder styr på alle dine dokumenter. 

Demonstration af AjourFM på web

Grafisk bygningsdelstavle online

Du opretter dine bygningsdelskort i en online driftsdatabase. Bygningsdelskortene danner baggrund for din driftsplan, som bruges til at dokumentere vedligeholdelsen af dine bygningsdele, så garantien opretholdes. 

Den grafiske bygningsdelstavle kan opbygges efter enten CCS, SfB eller FVKs bygningsdelsstruktur og giver dig hurtigt overblik over status på udfyldte bygningsdelskort.