Rosnące zainteresowanie narzędziami cyfrowymi wśród profesjonalistów i wykonawców z branży

Coraz więcej głównych wykonawców domaga się zastosowania narzędzi cyfrowych w budownictwie, co pomaga w budowaniu wiedzy na temat oprogramowania budowlanego wśród profesjonalnych wykonawców branży budowlanej. Ajour często spotyka się z tym, że firmy po realizacji projektu z głównym wykonawcą nadal są zainteresowane wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do zarządzania jakością i budową.