Cyfryzacja nabiera rozpędu w branży budowlanej.

Wiele czynników odgrywa rolę w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w branży budowlanej, potrzeba zmian, wydajność i nie tylko poprzez nowe wymagania.