Bezpłatna usługa ESPD

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi ESPD (JEDZ)

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi ESPD (JEDZ) Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi internetowej dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. ESPD Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie …

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi ESPD (JEDZ) Read More »