Bezpłatna usługa ESPD

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi ESPD (JEDZ)

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi internetowej dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD.

ESPD

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on obsługiwany przez te same języki, co reszta naszej platformy (duński, niemiecki, angielski, polski, szwedzki, norweski i islandzki) i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

Ajour System A/S oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi internetowej dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać nabywcy wraz z pozostałą częścią oferty. Jeśli postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną, ESPD można wyeksportować, zapisać i przekazać elektronicznie. Jednolity europejski dokument zamówienia przedłożony we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można ponownie wykorzystać, o ile przedmiotowe informacje są nadal poprawne. Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania lub podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli w związku z informacjami przedstawianymi w ESPD dochodzi do poważnego wprowadzenia w błąd, zatajenia bądź niemożności przedstawienia dokumentów potwierdzających.

Uzyskaj dostęp do ESPD

Możesz uzyskać bezpłatny dostęp do naszej usługi ESPD, klikając tutaj. Wystarczy wpisać swoje imię, adres e-mail i nazwę firmy, aby uzyskać dostęp do usługi ESPD.

Skontaktuj się z Nami

Zadzwonimy do Ciebie

Zadzwoń do nas

Poniedziałek – piątek 08.00-16.00

Napisz do nas

Umów się na indywidualną konsultację

Umów się na indywidualną analizę swoich procesów, aby zobaczyć, jaki wpływ nasze oprogramowanie może mieć na Twoją firmę

Scroll to Top

Ønsker du at prøve vores produkter af?

Planlæg en demo med en af vores eksperter for at se den indflydelse vores software kan have på din virksomhed 

Hvilke produkter er du interesseret i?

Chcesz wypróbować jeden z naszych produktów?

Umów się na demo z jednym z naszych ekspertów, aby zobaczyć, jaki wpływ nasze oprogramowanie może mieć na Twoją firmę

Jakie produkty Cię interesują?

Uzyskaj dostęp do naszej bezpłatnej usługi ESPD

Dokument obsługuje te same języki, co reszta platformy. Można z niego korzystać niezależnie od tego, czy jesteśmy już użytkownikiem produktów Ajour, czy nie.