Eksploatacja

Budynek został przekazany klientowi przez wykonawcę i rozpoczęto jego użytkowanie. To oznacza, że ​​wszystkie systemy budynku zaczynają być eksploatowane i dlatego muszą być regularnie monitorowane. Dział techniczny potrzebuje teraz całej dokumentacji przygotowanej w fazie projektowania i budowy, aby zrozumieć, w jaki sposób należy serwisować poszczególne systemy i części budynku.

PROJEKT

REALIZACJA

EKSPLOATACJA

Dane BIM na etapie eksploatacyjnym

Po pracy z modelem BIM na etapie projektowania często pojawia się potrzeba wyodrębnienia danych. Tutaj AjourCollab może pomóc w śledzeniu danych eksploatacyjnych. Sam model danych i wszystkie obiekty są używane w AjourCollab bez użycia programu Revit, dzięki czemu możesz kontynuować pracę z nimi w AjourFM.

Planowana eksploatacja

Po zakończeniu realizacji budynek musi być serwisowany. Obsługa serwisowa składa się z różnych narzędzi planowania a Ajour sprawia, że wszystko staje się proste i czytelne. AjourFM pomaga stronom budowlanym w dostarczeniu odpowiednich informacji eksploatacyjnych na łatwej w obsłudze platformie, gdzie informacje o częściach budynku są jej centralnym punktem.

Często widzimy, że wykonawca przesyła dane eksploatacyjne jako arkusze danych, co może przysporzyć operatorom lub pracownikom budowlanym więcej pracy. Przykładami takich danych są np. informacje dotyczące serwisowania w odniesieniu do gwarancji, częstotliwości przeglądów i czynności operacyjnych. Odbywa się to po prostu poprzez przekazanie prawidłowych informacji bezpośrednio do planów operacyjnych. Dostęp do wszystkich danych można uzyskać za pośrednictwem naszej aplikacji lub strony internetowej. Dowiedz się więcej o AjourFM i kartach elementu budynku.

Ad hoc – eksploatacja

Gdy pojawia się potrzeba działania ad hoc, AjourInspect jest najlepszym miejscem do zebrania wszystkich bieżących zadań. Tutaj dział techniczny otrzymuje jasne instrukcje odnośnie zadań, kto jest odpowiedzialny za to, co należy naprawić oraz gdzie. Łatwo jest pogrupować zadania w specjalne raporty lub wysłać je do odpowiednich podwykonawców bezpośrednio z aplikacji. Zadania tworzone są szybko i łatwo w aplikacji z możliwością dodania zdjęć, kategorii lub list kontrolnych itp. Przeczytaj więcej o zarządzaniu zadaniami w AjourInspect.

Dokumentacja projektowa

W AjourBox gromadzone są wszystkie arkusze danych, rysunki techniczne oraz inne istotne pliki/dokumenty dotyczące danego projektu. Szybki dostęp do platformy uzyskasz za pomocą aplikacji lub internetu. Dowiedz się więcej o AjourBox, systemie online do koordynacji projektu i materiałów operacyjnych.

Przeczytaj więcej o pozostałych etapach budowy

Lub skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie

PROJEKT

REALIZACJA

Scroll to Top

Chcesz wypróbować jeden z naszych produktów?

Umów się na demo z jednym z naszych ekspertów, aby zobaczyć, jaki wpływ nasze oprogramowanie może mieć na Twoją firmę

Jakie produkty Cię interesują?