Uzyskaj pełny wgląd w projekty BIM 

AjourCollab to platforma stworzona do współpracy, która skutecznie obsługuje dane komponentów budowlanych, przygotowanie list ofertowych, szybkie tworzenie list przetargowych oraz spełnia wymagania ICT projektu.

Jakość dokumentacji projektowej jest wyższa a dzielenie się informacjami o projekcie między kluczowymi uczestnikami oraz organizacja pracy ze wszystkimi danymi elementów budynku staje się dużo łatwiejsza.

Dzięki AjourCollab ryzyko wystąpienia błędów jest zminimalizowane, jakość ulega znacznej poprawie, a Ty oszczędzasz czas i uzyskujesz kontrolę nad ekonomią projektu.

ICT oraz zarządzanie danymi

Większość osób, które pracują z wymaganiami ICT, jest świadoma problemu z zarządzaniem właściwościami i parametrami projektu. Dzięki AjourCollab sam możesz wybrać sposób synchronizowania danych — czy to z Revit do AjourCollab — lub odwrotnie — czy też dane powinny być przechowywane poza programem Revit w środowisku zewnętrznym. Masz pewność, że zmiany dotyczące elementów budynku lub ilości są dokumentowane i rejestrowane w systemie.

AjourCollab pozwala na ustandaryzowanie trybu pracy poprzez łatwiejsze zarządzanie właściwościami modeli w Twoim projekcie. Dodawaj „value lists” do określonych parametrów - wypełnianie danych odbywa się szybko i bezpiecznie. Platforma BIM obsługuje funkcje „Key-notes” i „Multiline text” oraz zapewnia, że anotacje w Twoich rysunkach są zawsze aktualne.

Zaoszczędzasz czas i zyskujesz pewność co do jakości ICT swojego projektu.

 

Dziennik komponentów budowlanych

Zawsze zaktualizowany dziennik komponentów budowlanych jest często bardziej życzeniem niż rzeczywistością. Co zawiera model, a co zostało dodane ręcznie? Utrzymanie i zapewnienie jakości wymaga czasu, jednak istnieje miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie zmiany ilości jak i właściwości modeli w projekcie.

Dzięki AjourCollab możesz zarządzać wszystkimi obiektami Revit oraz wpisami w jednym miejscu. Filtruj listę modeli oraz dane projektu, aby uzyskać pożądany widok - sortuj np. według elementu budynku, kategorii, klasyfikacji lub innych parametrów.

Wszystkie ilości programu Revit są eksportowane i wyświetlane w AjourCollab, dzięki czemu można je wykorzystać w module listy przetargowej. Wyeksportuj swój dziennik elementów budynku do Excela, uzupełnij ewentualne brakujące wartości i zaimportuj je do systemu.

Masz pewność, że Twój dziennik elementów budynku jest zawsze aktualny i zsynchronizowany. AjourCollab zapewnia bezpieczny proces, który zwiększa jakość projektu, a tym samym jego opłacalność.

Listy ofertowe

Tworzenie list ofertowych z zestawieniem ilościowym lub bez niego jest czasochłonne i może przybierać wiele różnych form i często pojawiają się obawy, czy wszystko zostało zaktualizowane i uwzględnione.

AjourCollab zbiera wszystkie Twoje obiekty Revit z ilościami i ręcznymi wpisami. Za pomocą kilku kliknięć możesz wyeksportować listy do Excela w opcjonalnym sortowaniu np. według parametru, umowy, robót lub elementu budowlanego.

Listę prześlij do oferentów lub wykorzystaj w swoim przetargu, np. w AjourTender. Szybko porównaj nadchodzące oferty.

Proces staje się bardzo szybki i z niemal chirurgiczną precyzją możesz skomponować swoją listę ofert przetargowych i zapewnić spójność, dzięki czemu masz pewność, że konstrukcja jest wyceniana na właściwej podstawie.

Whitelist Concept

Czy przygotowanie i dystrybucja odpowiednich komponentów budynku w swoim nowym projekcie Revit jest dla Ciebie wyzwaniem? W jaki sposób zapewniasz wszystkim użytkownikom dostęp do tych samych, zatwierdzonych treści? Czy jesteś zainteresowany uproszczeniem i usprawnieniem tego procesu - oraz monitorowaniem w których projektach wykorzystywane są Twoje obiekty?

Na czym polega idea białej listy?  

Zintegrowaliśmy rozwiązania AjourObjects z AjourCollab. Teraz możesz wybrać obiekty z bazy danych elementów budynku w AjourObjects, które chcesz wykorzystać w swoim nowym projekcie. Możesz tworzyć predefiniowane „listy zamówień” na elementy budynku, które mają być częścią projektu.

Dzięki idei białej listy Ajour optymalizujesz jakość swoich modeli i oszczędzasz dużo czasu.