Dokumentuj prace i zachowaj gwarancję

AjourFM służy do opracowywania cyfrowej dokumentacji obsługi i konserwacji obiektu. Ma to zastosowanie zarówno przy przekazywaniu budynku do odbioru, jak i przy późniejszej eksploatacji i serwisowaniu. AjourFM ułatwia pracę poprzez gromadzenie potrzebnych danych i zastępuje metry bieżące segregatorów. Dodatkową korzyścią jest uporządkowanie danych, dzięki czemu łatwiej je później odnaleźć.

Użytkownik lub odpowiedzialny wykonawca wprowadza dane do dostępnej online karty informacji budynku i określa instrukcje konserwacji, które będą miały zastosowanie podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Wypełnione karty informacji tworzą podstawę planu operacyjnego i ułatwiają zarządzanie obsługą i konserwacją nieruchomości. Zapewnia to utrzymanie gwarancji. 

  • Szybki ogląd statusu wypełnionych kart informacji budynku
  • Przydzielanie osób odpowiedzialnych do poszczególnych kart informacji budynku
  • Zarządzanie eksploatacją za pomocą szczegółowych kart zadań
  • Tworzenie zadań ad-hoc
  • AjourBox – zintegrowany system online do archiwizacji wszystkich materiałów operacyjnych

Dowiedz się więcej o AjourBox

Zalety systemu AjourFM

Baza danych online z kartami informacji budynku

Wszystkie materiały operacyjne są zebrane i uporządkowane w jednym miejscu, nie ma więc problemu z odnalezieniem potrzebnych informacji.

Plany operacyjne i harmonogramy zadań

Możliwość prowadzenia systematycznych czynności konserwacyjnych bezpośrednio na smartfonie, z wykorzystaniem szczegółowych kart zadań.

Generator raportów i eksport danych

Treści można drukować i zapisywać bezpośrednio w AjourBox, co zwalnia użytkownika z konieczności żonglowania mnóstwem wydruków.

Klasyfikacja wg standardów CCS, SfB, FVK

Tabela części budynku może być oparta na standardzie SfB, CCS czy FVK w zależności od projektu.

Import danych BIM

Możliwość korzystania z własnego modelu danych BIM poprzez import kart informacji budynku do systemu Ajour.

Wyszukiwanie danych

Łatwe wyszukiwanie i dostęp do danych o obsłudze i konserwacji obiektu – zawsze i wszędzie. 

Demonstration af AjourFM på web

Proste tworzenie i drukowanie kart informacji budynku

Korzystając z bazy operacyjnej można łatwo dostosować swoje karty informacji budynku do bieżącego projektu i powiązać z nimi odpowiednie arkusze specyfikacji, osoby odpowiedzialne za gwarancję itd. 

Poszczególni wykonawcy sami wypełniają swoje karty informacji budynku, które po zamknięciu są zatwierdzane przez odpowiedzialnego kierownika projektu.

Wydruk wszystkich bądź wybranych kart informacji budynku wraz z ew. dołączonymi plikami jest bardzo prosty. Karty można także wyeksportować do formatu PDF i zapisać w AjourBox – narzędziu do zarządzania całą dokumentacją. 

Demonstration af AjourFM på web

Graficzna tabela części budynku online

Karty informacji budynku tworzy się w bazie operacyjnej online. Stanowią one podstawę planu operacyjnego obejmującego procesy dokumentowania konserwacji części budynków. Jest to konieczne do utrzymania gwarancji.

Graficzną tabelę części budynku można tworzyć, korzystając z takich standardów opisu struktury budynku jak CCS, SfB, czy FVK. Tabela umożliwia szybki ogląd statusu wypełnionych kart informacji budynku.