Skuteczne cyfrowe narzędzie dla branży budownictwa i nieruchomości

Monitoruj kwestie związane z nieruchomością lub budową za pomocą systemu AjourInspect. System ułatwia pracę i podnosi jakość dokumentacji procesu budowlanego na etapie realizacji, przy odbiorze obiektu i w fazie kontroli braków i wad.

W projekt budowlany zwykle zaangażowanych jest wiele podmiotów, więc zapanowanie nad wszystkimi zadaniami i nierozstrzygniętymi kwestiami w różnych obszarach przedsięwzięcia może być prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu – AjourInspect. System umożliwia prowadzenie nadzoru na placu budowy, bieżące dodawanie wpisów na miejscu i błyskawiczne przydzielanie zadań odpowiednim osobom. Do poszczególnych wpisów można dołączyć opis, zdjęcie, uwagi, współrzędne GPS. 

Użytkownik ma stały ogląd bieżącego statusu i widzi, kto ma wykonać które zadania. Z AjourInspect korzystać mogą wszyscy wykonawcy, niezależnie od wielkości firmy. System zapewnia platformę do współpracy, dzięki której każdy uczestnik projektu jest na bieżąco o wszystkim informowany, a żadna ważna zmiana nie pozostaje niezauważona. 

Wypróbuj AjourInspect

Za pomocą smartfonu czy tabletu można opracować następujące dokumenty:

Wpis wstępny

Stan budynku wymaga udokumentowania przed rozpoczęciem realizacji projektu. Jeśli nie został przesłany rysunek, na potrzeby wpisów można na miejscu sporządzić własny rysunek ze zdjęcia i dołączyć swoje fotografie, opisy itd.

Notatki dot. projektu i zapytania techniczne

Notatki dot. projektu i zapytania techniczne są nieodzowną częścią zarządzania projektem. Funkcja służy do dokumentowania wszystkich wątpliwości, zmian i zapytań, które wymagają podjęcia określonych czynności.

Inspekcja roczna i pięcioletnia

Użytkownik ma dostęp do wszystkich danych na temat budynku od momentu jego przekazania, w tym do danych dotyczących ew. istniejących braków i wad. Dzięki temu łatwo jest przeprowadzić roczną i pięcioletnią inspekcję i wprowadzić dalszą dokumentację oraz wpisy na temat wad do usunięcia.

Wady i braki

Informacje o brakach i wadach można dodawać na bieżąco w miarę ich odkrywania. Robi się to poprzez wskazanie lokalizacji na rysunku i dołączenie zdjęcia, opisu oraz informacji o osobie odpowiedzialnej. Wady można także oznaczać jako usunięte i zamykać na miejscu, opcjonalnie dodając komentarze i zdjęcia.

Raporty o stanie budynku i postępie prac

Za pomocą list kontrolnych można sprawdzić stan nieruchomości lub projektu bez obawy, że jakieś kwestie zostaną pominięte. Można także tworzyć własne listy kontrolne, używać ich wielokrotnie, a także dostosowywać do potrzeb innych projektów.

Nadzór techniczny i kontrola bezpieczeństwa

Notatki kontrolne służą do skutecznego zarządzania i kontroli jakości, postępów i bezpieczeństwa projektu budowlanego. Aby przeprowadzić przegląd budowy lub bezpieczeństwa, wystarczy skonfigurować i stosować dopasowane do danego projektu listy kontrolne z planami kontroli.

Demonstration af AjourInspect app på tablet

Sprawne dodawanie wpisów i późniejsza kontrola w terenie

Zastosowanie AjourInspect gwarantuje skuteczne zarządzanie jakością i zadaniami na wszystkich etapach procesu budowlanego – od pierwszych robót ziemnych do ukończenia prac.

Rozwiązywanie zadań na bieżąco zapewnia lepszy efekt końcowy i umożliwia sprawniejsze przekazanie gotowego obiektu ze znacznie mniejszą liczbą wad, a co za tym idzie – oznacza zadowolonego inwestora. Z efektywizacją procesu wiążą się też poważne oszczędności zasobów.

Wpisy można dodawać od razu na placu budowy, nanosząc je bezpośrednio na rysunek. Można je opatrywać zdjęciami, uwagami, listami kontrolnymi. W ramach tego samego procesu można przydzielać zadania odpowiednim firmom czy osobom, które zostaną o tym automatycznie poinformowane.

Wszystkie dane przypisuje się do odpowiedniego znacznika na rysunku. W momencie synchronizacji znacznik zostaje opatrzony numerem. Poszczególne firmy widzą tylko te wpisy, za których realizację są odpowiedzialne. Mogą także sortować i filtrować wpisy.

Demonstration af AjourInspect på web

Szybki ogląd statusu procesu budowlanego – prosto z biura

Tworzenie wpisów kontrolnych, notatek o wadach czy uwag dot. projektu przeznaczonych dla współpracowników czy doradców jest w systemie Ajour bardzo proste. Wpisy dodaje się i dokumentuje na bieżąco w terenie. Wprowadzonymi za pomocą aplikacji Ajour informacjami na temat lokalizacji, rysunkami, zdjęciami, uwagami itp. można następnie zarządzać z biura. Służy do tego serwis AjourWeb, łatwy w obsłudze, niewymagający instalacji i dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Serwis AjourWeb zapewnia szybki ogląd statusu poszczególnych wpisów. Są one opatrzone różnymi kolorami i kategoriami wg daty utworzenia, realizacji, odrzucenia, braku zatwierdzenia czy daty zamknięcia. Kolory wpisów oraz ich liczba w polu statusu zmieniają się w miarę ich tworzenia, realizacji i zatwierdzania. 

Demonstration af AjourInspect på web

Drukowanie raportów

Nie trzeba już poświęcać cennego czasu na ręczne tworzenie raportów. System Ajour generuje je automatycznie i zapisuje w formacie PDF, gotowe do wydrukowania i złożenia. Można wydrukować od razu wszystkie wpisy (włącznie z dokumentacją fotograficzną, opisami i rysunkami) albo tylko wybrane.