Minimalizuj ryzyko błędów budowlanych dzięki AjourQA

AjourQA to cyfrowe narzędzie służące do zarządzania kontrolą jakości i tworzenia dokumentacji fotograficznej. Jego stosowanie podnosi jakość dokumentacji, która jest sporządzana i finalizowana na bieżąco w miarę postępów pracy. Oznacza to także oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności późniejszej administracyjnej pracy w biurze. 

Zintegrowanym elementem narzędzia AjourQA jest AjourBox – system umożliwiający udostępnianie rysunków roboczych i dokumentów pracownikom. Mogą oni przeglądać je bezpośrednio na swoich smartfonach lub tabletach, co ułatwia poprawne wykonywanie pracy i bieżące dokumentowanie kwestii jakości. System zapewnia czytelny ogląd stanu projektu i umożliwia automatyczne generowanie gotowych do oddania wydruków i raportów w formacie PDF.

  • Osoby upoważnione mogą też korzystać z systemu podczas ew. audytu, aby ułatwić sobie odnalezienie dokumentacji dotyczącej konkretnej sprawy.
  • Dzięki zintegrowanemu systemowi online AjourBox wszyscy mają łatwy dostęp do rysunków i materiałów projektowych. 

Dowiedz się więcej o AjourBox 

Za pomocą smartfonu czy tabletu można opracować następujące dokumenty:

Kontrola przejmowanego obiektu

Przed rozpoczęciem pracy można za pomocą AjourQA udokumentować, czy konstrukcje zdane przez poprzednich wykonawców spełniają wymogi i mieszczą się w granicach tolerancji określonych w materiale przetargowym. 

Kontrola dostaw

Użytkownik może fotografować dostarczone materiały oraz dokumenty dostawy. Miejsce dostawy można albo zaznaczyć na rysunku, albo określić za pomocą współrzędnych GPS. W ten sposób użytkownik ma stały dostęp do dokumentów dostawy w jednym miejscu.

Kontrola realizacji

Kontrolę realizacji przeprowadza się na podstawie list kontrolnych. Polega ona na zaznaczeniu punktów na rysunku, wypełnieniu listy kontrolnej i przypisaniu zdjęć do kontrolowanych zadań. Pozwala to na późniejsze przeszukiwanie wpisów i łatwe odnajdywanie potrzebnych dokumentów.

Raporty odchyleń

W przypadku stwierdzenia odchyleń od umowy system może posłużyć do udokumentowania zakresu odchylenia. Następnie można wygenerować raport w formacie PDF i przesłać go do inwestora.

Kontrola końcowa i kontrola własna

Dokumentację ukończonych prac tworzy się bardzo łatwo – po prostu wypełnia się listy kontrolne i dodaje zdjęcia. Przeprowadzanie kontroli własnej za pomocą systemu minimalizuje liczbę punktów do zdania.

Dokumentowanie dodatkowych prac

System AjourQA można z powodzeniem stosować do rejestracji dodatkowych prac. Ułatwia to orientację w dokumentach potrzebnych podczas fakturowania.

Demonstration af AjourKS på web

Szybkie rozpoczęcie pracy

Pracę z systemem Ajour rozpocząć można bardzo szybko. Nie trzeba niczego instalować. Do systemu AjourQA można zalogować się z poziomu przeglądarki i przystąpić do tworzenia projektów i przypisywania użytkowników, aby przygotować się do kontrolowania jakości na placu budowy lub w produkcji.

 

Demonstration af AjourKS app på tablet

Dokładna dokumentacja fotograficzna

Zapomnij o spędzaniu wieczorów w biurze i zastanawianiu się, czego właściwie dotyczył dany wpis. Lepsze wyniki osiągniesz, dodając wpisy do dokumentacji danej sprawy na bieżąco na placu budowy, wskazując bezpośrednio na rysunkach właściwy czas i lokalizację, a także dodając ew. zdjęcia, treści czy listy kontrolne.

 

Demonstration af AjourKS app på smartphone

Wbudowane branżowe listy kontrolne

Korzystanie z list kontrolnych gwarantuje jednolity standard obsługi wszystkich projektów w danym przedsiębiorstwie i ułatwia zakładanie nowych projektów. Z listą w ręku łatwo pamiętać, co należy sprawdzić. Równie proste jest odhaczanie kolejnych punktów i dodawanie uwag.

Firma Ajour dostarcza szablony, z których należy skorzystać, aby rozpocząć pracę. Jeśli klient ma już własne listy kontrolne, pomagamy w dodaniu ich do systemu i – w zależności od wymagań wynikających z planu kontroli przedstawionego w dokumentacji przetargu – dostosowaniu ich do konkretnego przypadku.

Konfiguracja list kontrolnych odbywa się przez internetowy interfejs Ajour. Można w nim skonfigurować standardowe listy dla przedsiębiorstwa, by potem wykorzystywać je jako szablony przy kolejnych projektach.

Stosowane w AjourQA listy kontrolne są oparte m.in. na standardach opracowanych przez zrzeszenie duńskich pracodawców branży budownictwa Dansk Byggeri, duńską jednostkę certyfikacyjną branży budownictwa Byggeriets Kvalitetskontrol, Instytut Technologiczny, duńskie wypożyczalnie maszyn i inne branżowe podmioty. Listy można także łatwo dostosowywać do obowiązujących w poszczególnych przedsiębiorstwach własnych procedur kontrolnych.