Wybierz AjourTender i oszczędź czas i zasoby

AjourTender ułatwia tworzenie przetargów i organizowanie licytacji online. Cały proces, od etapu specyfikacji przetargowej do oceny napływających ofert, jest zoptymalizowany, dzięki czemu użytkownik oszczędza czas, zasoby i pieniądze; nie musi się też koncentrować na zarządzaniu rysunkami i dokumentami oraz ich dystrybucją ani ręcznie odbierać ofert.

AjourTender to centralny punkt, w którym można wyświetlać status wszystkich przetargów i zarządzać nimi. Oferenci mogą z niego pobierać i we własnym zakresie drukować materiały przetargowe, po czym składać swoje oferty z załącznikami bezpośrednio w systemie. Terminy i powiadomienia są łatwe do ustawienia, a oferenci są informowani kilka razy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, dzięki czemu zwiększa się pewność, że oferty zostaną złożone w terminie.

  • Możliwość prowadzenia kilku przetargów w ramach tego samego projektu
  • Tworzenie przetargów dla wykonawców
  • Zestawienie napływających ofert i cen
  • Konfiguracja kryteriów przydziału kontraktu i wyboru ofert przetargowych
  • Zgodność z duńską ustawą o technologiach informacyjno-komunikacyjnych
  • Zintegrowany system do zarządzania projektem online – AjourBox z funkcją zarządzania wydaniami i wersjami

Dowiedz się więcej o AjourBox

Zalety systemu AjourTender

Proste tworzenie przetargów

Użytkownik jest prowadzony za rękę przez proces tworzenia przetargów, przesyłania materiałów przetargowych, dzielenia przetargu na poszczególne branże i zarządzania dostępem dla oferentów.

Materiały przetargowe

Szybkie i proste przesyłanie materiałów przetargowych do AjourBox, który automatycznie sprawdza, czy pojawiły się nowe wydania lub wersje dokumentów i powiadamia wszystkich oferentów o zmianach. 

Kompletny dziennik i historia

System rejestruje wszystkie zdarzenia i zapewnia użytkownikowi dostęp do pełnej historii – na przykład zawsze można sprawdzić, kto pobrał materiały przetargowe.

Często zadawane pytania

Oferenci mają możliwość anonimowego zadawania pytań. Udzielanie odpowiedzi lub publikacja errat i udostępnianie ich wszystkim oferentom jest bardzo proste.

Składanie ofert online

Oferenci składają swoje oferty online. Podmiot ogłaszający przetarg nie ma wglądu w przesłane oferty do momentu upływu terminu ich składania.

Zestawienie wyników

AjourTender generuje zestawienie wyników i daje możliwość szybkiej i prostej publikacji ostatecznego wyniku oraz poinformowania o nim wszystkich oferentów.

Demonstration af AjourUdbud på web

Graficzne zestawienie

AjourTender oferuje przejrzyste graficzne zestawienie informacji, kto jest zainteresowany uczestnictwem w procedurze przetargowej, kto odmówił uczestnictwa, a kto jeszcze nie odpowiedział (tym podmiotom można przesłać przypomnienie). W miarę wpływania ofert i dodatkowych plików widać, które podmioty złożyły już ofertę, a które jeszcze nie odpowiedziały.