Wybierz AjourTender i oszczędź czas i zasoby

AjourTender ułatwia tworzenie przetargów i organizowanie licytacji online. Cały proces, od etapu specyfikacji przetargowej do oceny napływających ofert, jest zoptymalizowany, dzięki czemu użytkownik oszczędza czas, zasoby i pieniądze; nie musi się też koncentrować na zarządzaniu rysunkami i dokumentami oraz ich dystrybucją ani ręcznie odbierać ofert.

AjourTender to centralny punkt, w którym można wyświetlać status wszystkich przetargów i zarządzać nimi. Oferenci mogą z niego pobierać i we własnym zakresie drukować materiały przetargowe, po czym składać swoje oferty z załącznikami bezpośrednio w systemie. Terminy i powiadomienia są łatwe do ustawienia, a oferenci są informowani kilka razy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, dzięki czemu zwiększa się pewność, że oferty zostaną złożone w terminie.

  • Możliwość prowadzenia kilku przetargów w ramach tego samego projektu
  • Tworzenie przetargów dla wykonawców
  • Zestawienie napływających ofert i cen
  • Konfiguracja kryteriów przydziału kontraktu i wyboru ofert przetargowych
  • Zgodność z duńską ustawą o technologiach informacyjno-komunikacyjnych
  • Zintegrowany system do zarządzania projektem online – AjourBox z funkcją zarządzania wydaniami i wersjami

Dowiedz się więcej o AjourBox

Zalety systemu AjourTender

Proste tworzenie przetargów

Użytkownik jest prowadzony za rękę przez proces tworzenia przetargów, przesyłania materiałów przetargowych, dzielenia przetargu na poszczególne branże i zarządzania dostępem dla oferentów.

Materiały przetargowe

Szybkie i proste przesyłanie materiałów przetargowych do AjourBox, który automatycznie sprawdza, czy pojawiły się nowe wydania lub wersje dokumentów i powiadamia wszystkich oferentów o zmianach. 

Kompletny dziennik i historia

System rejestruje wszystkie zdarzenia i zapewnia użytkownikowi dostęp do pełnej historii – na przykład zawsze można sprawdzić, kto pobrał materiały przetargowe.

Często zadawane pytania

Oferenci mają możliwość anonimowego zadawania pytań. Udzielanie odpowiedzi lub publikacja errat i udostępnianie ich wszystkim oferentom jest bardzo proste.

Składanie ofert online

Oferenci składają swoje oferty online. Podmiot ogłaszający przetarg nie ma wglądu w przesłane oferty do momentu upływu terminu ich składania.

Zestawienie wyników

AjourTender generuje zestawienie wyników i daje możliwość szybkiej i prostej publikacji ostatecznego wyniku oraz poinformowania o nim wszystkich oferentów.

Demonstration af AjourUdbud på web

Graficzne zestawienie

AjourTender oferuje przejrzyste graficzne zestawienie informacji, kto jest zainteresowany uczestnictwem w procedurze przetargowej, kto odmówił uczestnictwa, a kto jeszcze nie odpowiedział (tym podmiotom można przesłać przypomnienie). W miarę wpływania ofert i dodatkowych plików widać, które podmioty złożyły już ofertę, a które jeszcze nie odpowiedziały.
AjourESPD

AjourESPD

Włączyliśmy do naszego systemu powszechnie stosowany europejski dokument przetargowy- „usługę ESPD”. Usługa ta korzysta z tych samych języków, co reszta platformy. Możesz ją używać bez względu na to, czy jesteś, czy nie jesteś  użytkownikiem produktów Ajour. Jeśli chciałbyś rozpocząć Przetarg UE lub inny rodzaj przetargu, zapraszamy do kontaktu z nami, w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących opcji AjourTender.