Få fuld indsigt i BIM projektet

AjourCollab er en effektiv samarbejdsplatform til at håndtere projektets IKT-krav, styre bygningsdelsdata og til hurtig udarbejdelse af tilbudslister med mængder.

Kvaliteten af projektmaterialet øges, og det bliver helt enkelt at dele projektinformation mellem nøglepersoner og arbejde struktureret med alle bygningsdelsdata.

Med AjourCollab reduceres fejl, kvaliteten forbedres, og der spares tid og der opnås kontrol over projektøkonomien.

IKT og data management

De fleste, som har arbejdet med IKT-ledelse, kender til problematikken med at skabe overblik over projektets egenskaber og parametre. Du vælger selv, hvilken vej data skal synkroniseres – om det er fra Revit til AjourCollab - eller modsat – eller om de skal holdes uden for Revit i et eksternt miljø. Du sikres, at projektændringer på bygningsdele eller mængder dokumenteres og logges i systemet. 

I AjourCollab kan du få samlet alle dine egenskabsværdier og tilføjet værdilister til specifikke parametre - og du er sikker på en lynhurtig udfyldelse af egenskabsdata. BIM-platformen understøtter Key-notes og multiline tekst, og sikrer, at dine tegningstekster altid er opdateret.

Du sparer tid og får ro i maven, fordi du er sikker på IKT-kvaliteten på projektet.

Bygningsdelsjournal

En opdateret bygningsdelsjournal er ofte mere et ønske end en realitet. Hvad findes i modellen og hvad er manuelt tilføjet? Projektets bygningsdele tager tid at vedligeholde og kvalitetssikre, men nu får du et sted at følge projektet med en ændringslog på mængder og egenskaber på bygningsdelene.  

I AjourCollab får du et sted at styre og importere alle dine Revit objekter (typer og instanser). Opbyg og gem, og filtrer projektets bygningsdele i den ønskede visning – f.eks. efter bygningsdelsnavn, kategori, klassifikation eller etage – valget er dit.  

Alle Revit mængder eksporteres og vises i AjourCollab, så kan de anvendes i tilbudslistemodulet. Eksporter din bygningsdelsjournal til Excel og udfyld evt. manglende værdier og importer dem i systemet.  

Du er altid sikker på en opdateret og synkroniseret bygningsdelsjournal. I AjourCollab får du en sikker proces, der øger projektets kvalitet og dermed indtjeningen.

Tilbudslister

Tilbudslister har mange forskellige former og indhold og kan være aldeles tidskrævende at udarbejde, og der er ofte bekymring om, hvorvidt alt er opdateret og inkluderet.  

I AjourCollab er alle dine Revit objekter med mængder samt dine manuelle poster samlet. Du kan med ganske få klik eksportere listerne til Excel i en valgfri sortering efter f.eks. entreprise, arbejds- eller bygningsdelsparameter.  

Send listen til de bydende eller brug den som en del af dit udbud, f.eks. i AjourTender (link). Få en hurtig sammenligning af de indkomne tilbud.  

Processen bliver utroligt hurtig, og med kirurgisk præcision kan du stykke din tilbudsliste sammen og sikre konsistens, hvormed du sikrer, at byggeriet bliver prissat på et korrekt grundlag.

Whitelist Concept

Har du oplevet udfordringer med at forberede og distribuere de rigtige bygningsdele til dit nye Revit projekt? Hvordan sikrer du, at alle bruger samme godkendte content? Er du interesseret i at forenkle og forbedre denne proces, og i at følge med i, hvilke modeller dit content er anvendt?

Skab standard whitelister med relevant content til forskellige projekttyper og sikr dig lynhurtig projektkonfiguration  

Hvad er et Whitelist Concept?  

Vi har integreret AjourObjects i AjourCollab. Her kan du vælge de objekter fra din bygningsdelsdatabase i AjourObjects, som du ønsker at bruge på dit nye projekt. Du kan lave prædefinerede “bestillingslister” på bygningsdele, der skal indgå i projektet.  

Med Ajours Whitelist concept optimerer du dine modellers kvalitet og sparer meget tid.